Kad pastolių surinkimo ir išmontavimo darbai būtų atlikti saugiai, juos turi atlikti kompetentingi darbuotojai; būtina laikytis montavimo darbų sekos. Išmontavimo darbų seka yra atvirkštinė.

 1. Plokšteles su atramomis sustatykite ant tinkamai paruošto pagrindo.

  Pradėkite pastolius montuoti nuo aukščiausiojo taško ir užbaikite žemiausiuoju tašku. Rėminių pastolių montavimą reiktų pradėti nuo sraigtinių atramų be išsuktų veržlių pastatymo tinkamu atstumu. Atramas padėti ant atitinkamų medinių plokštelių.

 2. Įstatykite skersinę siją į atramas su plokštele.

  Nustatykite reikiamą atstumą tarp reguliuojamų atramų pagal padėtą ant paruošto pagrindo pastolių skersinę siją.

 3. Įstatykite platformą.

  Paruoštą konstrukciją užpildyti dviem plieniniais arba mediniais paklotais dedamais ant sijų.

 4. Į atramas su plokštele įstatykite rėmą.

  Rėmas įstatomas iš viršaus. Patikrinkite vertikalumą su gulsčiuku.

 5. Pritvirtinkite įstrižainę su jungtimi.

  Įstatykite įstrižainę ir pritvirtinkite naudojant duotos sistemos tvirtinimus.

 6. Pritvirtinkite horizontales sijas, kad būtų užtikrintas pastolių vertikalumas.

  Įstatykite horizontalias sijas ir pritvirtinkite naudojant duotos sistemos tvirtinimus.

 7. Sujunkite rėmus turėklais.

  Pridėkite turėklus prie rėmų ir pritvirtinkite naudojant duotos sistemos tvirtinimus.

 8. Pritvirtinkite turėklus ir sijas.

  Užfiksuokite turėklus ir sijas su tvirtinimo elementais.

 9. Pritvirtinkite platformą aukštesniame lygyje stovėdami ant apatinės platformos.

  Atsižvelkite į tai, kad reikia pritvirtinti kopėčias prie platformos su liuku įstrižainės jungties pusėje. Paruoštą segmentą užpildyti dviem plieniniais arba mediniais paklotais dedamais ant rėmų viršutinių sijų.

 10. Pritvirtinkite kitus pastolių dalis ir patikrinkite jo atstumą nuo fasado su projekte nurodytu skaičiumi.

  Atstumas negali būti didesnis nei 30 cm.

 11. Sumontavus pirmąjį pastolių lygmenį būtina gulsčiuku patikrinti jo vertikalumą ir horizontalumą.

  Ištaisykite skirtumus kėlikliais.

 12. Patikrinkite jau pritvirtintų turėklų horizontalumą.

  Patikrinkite pastolių turėklus – tikrinant kiekviename segmente horizontalią turėklų padėtį ir, jeigu reikia, reguliuojant rėmų padėtį sraigtinių atramų veržlėmis.

 13. Prie atidaromos aikštelės pritvirtinkite kopėčias.

  Jeigu kopėčios integruotos, sumontuokite komunikacinius paklotus su kopėčiomis, dedant juos ant rėmų. Jeigu sistemoje pastolių kopėčios neintegruotos – naudojamos pakabinamos.

 14. Toliau montuokite pastolius iki norimo maksimalaus aukščio.

  Montuojant pastolius atsižvelkite į darbo saugos techninius reikalavimus, darbuotojo savijautą. Naudokite sveikatos darbo apsaugos priemones.

 15. Pritvirtinkite apsauginius kaiščius visuose pastolių aukštuose.

  Pagal ankeravimo schemą pritvirtinkite prie sienos ir patikrinkite sujungimą. Tvirtinimus išdėstyti simetriškai visame paviršiuje. Atstumas tarp ankerių negali viršyti 6 metrų. Atstumas tarp vertikalių tvirtinimų eilių negali viršyti 4 metrų, tačiau tvirtinimai eilėse turi būti paslinkti horizontaliai vienas kito atžvilgiu. Kiekviena ankerių eilė turi baigtis pastolių krašte. Segmentuose, kuriuose yra vertikalaus judėjimo keliai, būtina papildomai tvirtinti segmentą abejose pusėse, toje ankerių eilėje. Ankerius leidžiama tvirtinti 30 cm virš arba po skyle mazgo skardoje. Pagal VDI išleistą leidinį, atsakingas asmuo kiekvieną darbo dieną, prieš darbo pradžią, turi patikrinti visus sujungimo, tvirtinimo mazgus ir užfiksuoti tai žurnale.

 16. Pritvirtinkite pastolių šoninius turėklus.

  Įstatykite šoninius turėklus „televizorius” ir pritvirtinkite naudojant duotos sistemos tvirtinimus.

 17. Viršutinėje paskutinėje pastolių eilėje pritvirtinkite likusias pastolių detalias.

  Viršutinėje paskutinėje pastolių eilėje pritvirtinkite apsauginės tvorelės skersinius iš visų darbo platformos pusių; taip pat pritvirtinkite turėklus, tarpines sijas ir papėdės lenteles.

 18. Atlikite baigiamuosius darbus

  Įsitikinkite, kad pastoliai surinkti tiksliai pagal projektą, užpildykite ir pasirašykite pastolių priėmimo aktą. aliumininiai pastoliai pakabinami fasadiniai moduliniai

VALSTYBĖS DARBO INSPEKCIJOS PARUOŠTAS PASTOLIŲ SURINKIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

ATSISIŲSTI

Įveskite raktinį žodį